Home ความรู้เกี่ยวกับตับอักเสบ คูรูริกิ cururiki ช่วยเรื่องการเกิดภาวะไขมันพอกตับ Fatty Liver ได้อย่างไร

คูรูริกิ cururiki ช่วยเรื่องการเกิดภาวะไขมันพอกตับ Fatty Liver ได้อย่างไร

written by nai-kamin 04/04/2023

คูรูริกิ Cururiki  ช่วยเรื่องไขมันพอกตับได้หรือไม่ 

การเกิดภาวะไขมันพอกตับ Fatty Liver  เกิดได้อย่างไร ไปรับชม VDO ดร.ณสพน โพธิ์วิจิตร ที่ให้ความรู้ไว้กัน

การที่ตับเราได้รับสารพิษมาสะสมที่ตับก่อให้เกิดตับอักเสบขึ้นมาก่อน เมื่อตับอักเสบจะพัฒนาต่อกลายเป็นตับวายเฉียบพลันได้ หากไม่มีการดูแลอาการตับจะทรุดลง สุดท้ายจะกลายเป็น Fatty Liver การพัฒนาเหล่านี้สุดท้ายจะกลายเป็นมะเร็งตับในที่สุด

ทุกระยะที่พูดถึงไม่มีตัวที่จะมาเตือนให้เราทราบล่วงหน้าเลยว่า ตอนนี้ร่างกายเราเกิดปัญหาเกี่ยวกับตับถึงขั้นไหนแล้วเพราะแม้ตับจะเหลือเพียงแค่ 20% การทำงานของตับก็ยังทำงานดูเหมือนปกติจึงเป็นสิ่งที่ต้องระวังเป็นอย่างยิ่ง

ภาวะไขมันพอกตับหรือ Fatty Liver เราแบ่งเป็นหลักใหญ่ๆ ได้สองชนิด

1.Fatty Liver ที่มาจากการดื่มเหล้า ซึ่งเราจะเรียกว่า Alchohol Fatty Liver การดื่มแอลกอฮอล์เข้าไป 90-98% แอลกอฮอล์จะไปอยู่ที่ตับ เมื่ออยู่ในตับการสลายตัวโดยธรรมชาติจะอยู่ที่ 6-8 ชั่วโมง ในช่วงที่แอลกอฮอล์อยู่ในตับจะเอนไซม์ตัวหนึ่งที่เรียกว่า ADH (Alchohol Dehydrogenase) ตัวนี้จะมาเปลี่ยนแอลกอฮอล์ให้กลายเป็นสารพิษ (Acetaldehyde) เมื่อสารพิษตัวนี้จะอยู่ในตับก็จะมีเอนไซม์อีกตัว ALDH (Aldehyde Dehydrogenase) ที่จะเข้ามาเปลี่ยนสารพิษตัวนี้ให้กลายเป็น Acetate ซึ่งก็คือคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ อยู่ในรูปปัสสาวะ ที่ขับออกไป ซึ่งขั้นตอน เหล่านี้จะใช้เวลานาน หากเรามีสารพิษในตับแล้วรุ่งเช้าเราเติมแอลกอฮอล์เข้าไปอีก มันก็จะทำให้เกิดภาวะตับแข็งจากการดื่มเหล้าwfh

2.ภาวะไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ (Non Alcoholic Fatty Liver)
มาจากหลายสาเหตุ เช่น มาจากพันธุกรรม โดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานต้องพึ่งระวังเป็นอย่างยิ่งเพราะภาวะนี้เรียกว่าภาวะอินซูลินรีซิสแต้นท์ (Insulin Resistance) ซึ่งจะทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า Non Alcoholic Fatty Liver หรือไขมันพอกตับจากการไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้รวมถึงพฤติกรรมของคนที่ชอบทานอาหารปิ้งๆ ย่างๆ ซึ่งจะทำให้เกิด Non Alchohol Fatty Liver สูงด้วย และรวมไปถึงการได้รับสารพิษการทำงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงที่ต้องอยู่กับ สารพิษหรือโลหะหนักเป็นเวลานาน สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นตัวที่จะทำให้เรากลายเป็นไขมันพอกตับชนิดที่ไม่ได้เกิดจากการดื่มเหล้าได้

 

You may also like

This function has been disabled for Innoherb.

error: ภาพและข้อมูลมีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้ Copy ครับ !!