Home โรคและทางออกในการแก้ปัญหาด้วยสมุนไพรองค์ความรู้ โรคกรดไหลย้อน สาเหตุของโรคกรดไหลย้อน

สาเหตุของโรคกรดไหลย้อน

written by nai-kamin 01/09/2017
สาเหตุของโรคกรดไหลย้อน

โรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal Reflux Disease: GERD

เกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของ กล้ามเนื้อหูรูด บริเวณส่วนปลายของหลอดอาหาร (Lower Esophageal Sphincter ) ทำให้กรด หรือน้ำย่อยภายในกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับขึ้นมาบริเวณหลอดอาหารจนสร้างความระคายเคืองให้กับผนังของหลอดอาหาร นอกจากนี้ พฤติกรรมใน การใช้ชีวิตประจำวัน หรือโรคบางชนิด อาจมีส่วนกระตุ้นในการทำงานของหลอดอาหารให้เกิดความผิดปกติได้ ทำให้กระเพาะอาหารเกิดการอักเสบ และหลั่งกรดออกมาในปริมาณที่มากขึ้น เช่น การรับประทานอาหารไม่เป็นเวลา การเข้านอนหลังรับประทานอาหารทันที การสูบบุหรี่ ดื่มน้ำอัดลม หรือแอลกอฮอล์ การรับประทานอาหารแบบรีบเร่ง การ รับประทานอาหารปริมาณมากภายในมื้อเดียว การรับประทานอาหารที่ไม่มีคุณภาพ เช่น อาหารฟาสต์ฟู้ด เป็นโรคอ้วน หรืออยู่ในช่วงตั้งครรภ์ พฤติกรรมเหล่านี้ ล้วนส่งผลให้เกิดภาวะการเป็นกรดไหลย้อนได้ง่ายขึ้นเช่นกัน

โรคกรดไหลย้อน ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากพฤติกรรม เมื่อเป็นแล้วควรรีบรักษาให้หายขาด หากปล่อยให้เกิดอาการเรื้อรังและรักษาด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง อาจนำไปสู่การเกิดภาวะหลอดอาหารอักเสบ เกิดแผลที่หลอดอาหาร หรือหลอดอาหารตีบ ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งกระเพาะอาหารได้มากขึ้น จึงควรรัษาให้หายขาดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิต

 

 

You may also like

This function has been disabled for Innoherb.

error: ภาพและข้อมูลมีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้ Copy ครับ !!