Home Tags Posts tagged with "อาการโรคกรดไหลย้อน"

อาการโรคกรดไหลย้อน

  โรคกรดไหลย้อน (Gastrosophageal Reflux Disease : GERD)

  คือภาวะที่น้ำย่อยหรือกรดในกระเพาะอาหารไหลย้อนกลับขึ้นไปในหลอดอาหาร ทำให้เกิดการอักเสบของหลอดอาหาร และทำให้เกิดอาการเจ็บ หรือแสบหน้าอก บางครั้งก็รู้สึกเปรี้ยวๆ

  โรคกรดไหลย้อนสามารถพบได้คั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุ แต่จะพบว่ามักจะเกิดขึ้นสูงในกลุ่มที่มีอายุมากกว่า 40 ปี ขึ้นไปโดยผู้หญิงและผู้ชายมีโอกาสเกิดเท่าๆกัน

   

  อาการของโรคกรดไหลย้อน มีดังต่อไปนี้

  1.เจ็บหน้าอก จุก คล้ายมีอะไรตัด หรือขวางอยู่บริเวณคอ

  2.มีอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอก หลังจากการรับประทานอาหารมื้อหนัก หรือเวลาโน้มเอียงไปข้างหน้า เวลายกของหนัก หรือการนอนหงาย

  3.ผู้ป่วยบางรายมีอาการเรอ มีน้ำรสขม หรือรสเปรี้ยวไหลย้อนจากกระเพาะขึ้นมาที่คอ

  4.มีอาการท้องอืดท้องเฟ้อ คลื่นไส้อาเจียร หลังการรับประทานอาหาร

  5.อาจมีอาการแห้งๆ เสียงแหบเจ็บคอ ซึ่งเป็นอาการที่เกิดขึ้นจากกรดไหลย้อนขึ้นมาบริเวณกล่องเสียง และทำให้กล่องเสียงอักเสบ

   

  สาเหตุของโรคกรดไหลย้อน

  1.ความผิดปกติของหูรูดส่วนปลายของหลอดอาหารที่ทำหน้าที่ป้องกันกรดไหลย้อนจากกระเพาะอาหารรับแรงดันได้ต่ำ หรือเปิดบ่อยกว่าช่วงปกติ

  2.เกิดจากความผิดปกติในการบีบตัวของหลอดอาหารทำให้การเคลื่อนย้ายอาหารไปสู่กระเพาะทำได้ช้า หรืออาหารที่ไหลย้อนขึ้นมาจากกระเพาะอาหารค้างอยู่ในหลอดอาหารนานกว่าปกติ

  3.ความผิดปกติในการบีบตัวของกระเพาะอาหารทำให้อาหารค้างอยู่ในกระเพาะอาหารนานกว่าปกติ ส่งผลให้โอกาสเกิดการไหลย้อนของกรดจากกระเพาะอาหารมีมากขึ้น

   

  แนวทางในการรักษาโรคกรดไหลย้อน

  1.พบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยโรค แพทย์อาจให้ยาหรือทำการผ่าตัด

  2.การรัปประทานยา

  3.การรับประทานอาหารเเสริมที่ช่วยบรรเทากรดไหลย้อน

  4.การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

   

  การปฎิบัติตัว

  ผู้ป่วยที่มีอาการโรคกรดไหลย้อนไม่มากนัก สามารถรักษาโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตดังนี้

  1.ระวังเรื่องน้ำหนักตัว อย่าให้อ้วนหรือน้ำหนักมากเกินไป

  2.หลีกเลี่ยงการดื่ม ชา กาแฟ แอลกอฮอลล์ น้ำอัดลม หรือ อาหารที่มีรสเปรี้ยวจัด เผ็ดจัด ไขมันสูง รวมทั้งงดสูบบุหรี่

  3.หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารเย็นในปริมาณมาก

  4.ไม่ควรนอนทันทีหลังการรับประทานอาหาร อย่างน้อยควรหลัง 3 ชั่วโมง

  5.ควรรับประทานอาหารในปริมาณน้อยแต่บ่อยครั้ง

  6.ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

  7.หลีกเลี่ยงความเครียด

  01/09/2017 0 comment
  0 Facebook Twitter Google + Pinterest

This function has been disabled for Innoherb.

error: ภาพและข้อมูลมีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้ Copy ครับ !!