Home Tags Posts tagged with "แคลเชี่ยม"

แคลเชี่ยม

  รู้จักแคลเซี่ยม Calcium

  หน้าที่ของแคลเซี่ยม

  1.แคลเซี่ยมมีบทบาทสำคัญในการสร้างและเป็นองค์ประกอบหลักของกระดูกและฟันในร่างกายรวมถึงซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของกระดูกและฟัน

  2.ช่วยในการบีบตัวของกล้ามเนื้อ

  3.มีส่วนสำคัญในการแข็งตัวของเลือด ช่วยป้องกันการสูญเสียเลือดหากเกิดบาดแผล

  4.ช่วยควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ

  5.ช่วยกระตุ้นการทำงานของแอนทรายหลายชนิด เช่น เอนไซม์จากตับอ่อนที่ช่วยย่อยไขมันเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้กลูโคสและ เอนไซม์ในเยี่อสมองที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบประสาท

  จึงเห็นได้ว่าแคลเซี่ยม มีความจำเป็นและเป็นสิ่งที่ร่างกายขาดไม่ได้ แต่เนื่องจากร่างกายจะสร้างแคลเซี่ยมตั้งแต่เด็กจนถึงช่วงอายุประมาณ 30 ปีเท่านั้น หลังจากอายุ 30 ปี จะเริ่มมีการสลายเเคลเซี่ยมจากกระดูก ทำให้มวลกระดูกมีความหนาแน่นลดลงเมื่อประสบอุบัติเหตุจึงทำให้กระดูกหักและเปราะได้ง่าย จึงมีการแนะนำให้รับประทานแคลเซี่ยมเพิ่มเมื่ออายุมากขึ้น แต่แคลเซี่ยมที่เรารับประทานเข้าไปร่างกายดูดซึมนำไปใช้ประโยชน์ได้น้อยด้วยเหตุผลต่อไปนี้

  1.) อายุ โดยวัยทารกดูดซึมได้สูงสุด 60 % และจะลดลง 15 – 20% ตามวัยที่มากขึ้น

  2.) วิตามินดีซึ่งเป็นตัวช่วยในการดูดซึมแคลเซียม

  3.) ปริมาณเกลือโซเดียม หากมีปริมาณมากก็จะยิ่งทำให้ปัสสาวะบ่อยขึ้น แล้วส่งผลให้แคลเซียมถูกขจัดออกไปมากขึ้นด้วย

  4.) การดื่มกาแฟทำให้แคลเซี่ยมถูกขจัดออกไป ประมาณ 2- 3 มิลลิกรัม ต่อกาแฟ 1 ถ้วย

  5.) อาหารที่เรารับประทาน เช่น ถั่วบางชนิดและมะเขือเทศ เพราะมีกรด Oxalic และกรด Phytic ซึ่งจะมาจับรวมตัวกับแคลเซี่ยม และทำให้การดูดซึมแคลเซียมลดลง

  คุณสมบัติของแคลเซี่ยม แฮปปี้แคล Happy Cal

  แคลเซี่ยม มีความสำคัญและจำเป็นต่อร่างกายสูงมาก โดยที่ร่างกายของคนเรามี แคลเซี่ยม ร้อยละ 90 อยู่ในกระดูก แคลเซี่ยมที่เหลือประมาณร้อยละ 10 อยู่ในเซลล์และเลือด

  องค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานว่า โรคกระดูกพรุน เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่มีความสำคัญต่อประชากรผู้สูงอายุมากที่สุดโดยผู้หญิงมีโอกาสกระดูกหักจากโรคนี้มากถึง 30-40% ทั้งนี้ มาจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน “เอสโตรเจน” ในขณะที่ผู้ชายมีโอกาสกระดูกพรุน 13% หรือเทียบเท่ากับประชากรผู้ป่วย 1ใน 5

  อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาโรคกระดูกพรุนให้หายขาดได้

  แคลเซี่ยมจึงเป็นอาหารเสริมที่มีความจำเป็น ต่อการทดแทนกระดูกที่เสื่อม แต่จากรายงานวิจัยจำนวนมาก แสดงให้เห็นว่าแคลเซี่ยมสามารถนำไปเสริมสร้างกระดูกที่เสื่อมลงได้น้อยมาก ทั้งนี้ขึ้นกับปัจจัยดังต่อไปนี้

  1.Casein Phosphopeptides (CPP) เป็นสารที่พบในนม และพบว่าเป็นตัวช่วยทำให้การดูดซึมของแคลเซียมได้มากยิ่งขึ้นโดย เคซีน จะไปจับรวมตัวกับ Hydroapatite (HA)  ซึ่ง HA เป็นสารประกอบหลักที่มีอยู่ในกระดูกและฟัน แล้วทำให้การดูดซึมแคลเซียมเพิ่มมากขึ้น

  2.วิตามินเค เป็นสารสำคัญ ที่ช่วยทำให้การดูดซึมของแคลเซียมได้ดียิ่งขึ้นโดยวิตามินเคจะไปกระตุ้นร่างกาย ทำให้ Osteoblast หลั่งสาร Osteocalcin ซึ่งสารดังกล่าวนอกจากช่วยเรื่องการสร้างกระดูกแล้วยังช่วยให้เบต้าเซลล์ สร้างอินซูลินเพิ่มมากขึ้นและยังช่วยการสร้างฮอร์โมนเพศชาย และอื่นๆอีกมากมาย

  3.ฮอร์โมน มีความเกี่ยวข้องกับความเสื่อมของกระดูกสูงมาก ผู้หญิงกระดูกพรุนสูงกว่าผู้ชายเพราะขาดฮอร์โมนเอสโตรเจน ในขณะที่ผู้ชายขาดฮอร์โมนเพศชายช้ากว่าผู้หญิงสารสกัดสมุนไพรที่ทำหน้าที่คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจน เช่น กวาวเครือขาว ถั่วเหลืองและมีงานวิจัยยืนยันว่า การให้สารสกัดจมูกถั่วเหลืองในสัตว์ทดลองทำให้การสึกกร่อนของกระดูกช้าลงอย่างชัดเจน

  4.วิตามินดี เป็นวิตามินที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดูดซึมของแคลเซียม และฟอสฟอรัส มีความสำคัญในการสร้างกระดูกและฟัน และการเจริญเติบโต ช่วยในการเก็บสำรองแร่ธาตุไว้ในกระดูกและฟัน นอกจากนั้นยังช่วยในการป้องกันโรคเยี่อบุตาอักเสบ ลดการอักเสบของเยื่อบุตา และยังช่วยควบคุมระดับแคลเซียมในเลือด ลดการขับแคลเซียมออกจากร่างกาย

  จึงเห็นได้ว่าแฮปปี้แคลของ บริษัทซีซีไอ เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบครบถ้วนต่อการที่ร่างกายจะดูดซึมแคลเซี่ยมและแมกนิเซียมไปใช้ประโยชน์เพื่อเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง ชลออาการกระดูกพรุนได้อีกหนึ่งทางเลือกหนึ่ง อย่างน่าสนใจ

  ใช้รับประทานเป็นเครื่องดื่มรับประทานวันละไม่เกินหนึ่งขวดเปิดแล้วควรดื่มให้หมดทันทีเพื่อรสชาติที่ดีควรแช่เย็นขนาดบรรจุ 90 มิลลิลิตรต่อหนึ่งขวด

  มีอะไรบ้างใน Happy Cal

  ฮปปี้แคล Happy Cal Drink 

  ส่วนประกอบสำคัญ ประกอบด้วย

  1.แคลเซียมแลคเตท (Calcium Lactrate) 0.39 %

  2.แมกนีเซียมคลอไรด์ (Magnesium Chloride) 0.19 %

  3.สารสกัดจากถั่วเหลือง (Soybean Extracted) 0.55 %

  4.เคซีน (Casein) 2.25 %

  5.วิตามินเค (Vitamin K) 0.00005 %

  6.วิตามินดี (Vitamin D)
 0.000005 %

  7.วิตามินซี (Vitamin C) 0.067 %

  8.ซูคราโลส (Sucralose) 0.01 %

  9.กรดซิตริก (Citric Acid)
 0.20 %

  10.สีเหลืองขมิ้นชัน (Turmeric Yellow) 0.10 %

  11.กลิ่นลิ้นจี่สังเคราะห์ (Lychee Flavor) 1.35 %

  คำแนะนำ
ใช้รับประทานเป็นเครื่องดื่ม รับประทานวันละไม่เกิน 1 ขวด เปิดแล้วควรดื่มให้หมดทันที เพื่อรสชาติที่ดีควรแช่เย็น ขนาดบรรจุ 90 มล.

  1 กล่อง 6 ขวด  ราคา 540 บาท 

  อย. 50-2-05159-2-0012

  แฮปปี้แคล Happy Cal 

  1.ขวดมี แคลเชี่ยม  Calcium  500 mg

  มีส่วนประกอบสำคัญ คือ

  1.มีวิตามิน D ช่วยส่งเสริมการการดูดซึมแคลเซี่ยม

  2. Soybeen Isoflavones

  3.Soybeen Saponins

  4.Casein ลด Phytic Acid

  5.สารสกัดจาก มิโซะ Osteoblastหลั่ง Osteocalcin

   

  ขอบคุณที่มา :บริษัท ดีท๊อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

   

  12/09/2017 0 comment
  0 Facebook Twitter Google + Pinterest

This function has been disabled for Innoherb.

error: ภาพและข้อมูลมีลิขสิทธิ์ ไม่อนุญาตให้ Copy ครับ !!